متن کامل خبر


 
فرصت پرداخت اجاره بهای خوابگاه با تخفیف %10 در سیستم صندوق رفاه وزارت علوم و سیستم گلستان تا تاریخ 97/09/30 می‌باشد

خلاصه خبر: بعد از تاریخ ذکر شده مبلغ اجاره بها در صندوق رفاه بدون تخفیف محاسبه خواهد شد.

به اطلاع دانشجویان محترم  خوابگاهی (رشته‌های غیرپزشکی) می‌رساند فرصت پرداخت اجاره بهای خوابگاه با تخفیف  %10 در سیستم صندوق رفاه وزارت علوم و سیستم گلستان تا تاریخ 97/09/30 می‌باشد، لذا بعد از تاریخ ذکر شده مبلغ اجاره بها در صندوق رفاه بدون تخفیف محاسبه خواهد شد.

12 آبان 1397 / تعداد نمایش : 518