متن کامل خبر


 
ساعت حرکت سرویس از دانشکده کشاورزی به دانشگاه اصلاح می‌گردد

خلاصه خبر: طبق اطلاعیه اداره خوابگاه‌ها ساعت حرکت از 18:15 به 18:10 اصلاح می‌شود.

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌های دانشکده کشاورزی

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 6:10 مینی بوس 8 اتوبوس
2 6:30 مینی بوس 8:30 اتوبوس
3 7:15 اتوبوس 14 اتوبوس
4 15 اتوبوس 15 اتوبوس
5 15:30 اتوبوس 16 اتوبوس
6 16 اتوبوس 17 اتوبوس
7 16:45 اتوبوس 18 اتوبوس
8 17:30 مینی بوس 19:15 مینی بوس
9 18:10 اتوبوس 20 اتوبوس
10 19 اتوبوس 21 اتوبوس
11 20 مینی بوس 22:10 مینی بوس
12 21 مینی بوس - -

 

14 مهر 1397 / تعداد نمایش : 634