متن کامل خبر


 
جابه جایی خوابگاهی (اتاق به اتاق و با خوابگاه به خوابگاه) از تاریخ 19 تیرماه جاری آغاز می‌شود

خلاصه خبر: دانشجویان محترمی که قصد جابجایی در تابستان سال جاری دارند لازم است نسبت به رعایت موارد ذکر شده در خبر اقدام نمایند.

الف) زمان و تاریخ  جابجایی:

  • 04/19/ 97 لغایت  04/23/ 97 (جابجایی فقط برای  دانشجویان مقطع دکترا)
  • 04/24/ 97 لغایت  04/27/ 97 (جابجایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا)
  •  تاریخ 97/06/10 لغایت 97/06/14 (جابجایی دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد)

یادآوری مهم: دانشجویانی که قصد جابجایی دارند توجه داشته باشند در هر تاریخی که انتقال و جابجایی صورت می گیرد هزینه اجاره بهاء خوابگاه  ازابتدای  شروع ترم  ثبت و محاسبه می‌گردد.

ب) نکته‌های مهم :

  • دانشجویان متقاضی جابجایی  توجه داشته باشند  که ارائه برگه انتخاب واحد آموزش الزامی می‌باشد.
  • دانشجویان ساکن در خوابگاه  نمی‌توانند در مورد واگذاری محل اقامت خود به دیگر دانشجویان اقدام نمایند  اداره خوابگا ه‌ها بر اساس معیارهای اولویت بندی اقدام به واگذاری خوابگاه می‌نماید.
  • بعد از اتمام تاریخ جابجایی هیچ درخواستی به دلیل بسته شدن سیستم صندوق رفاه دانشجویان و ثبت هزینه امکانپذیر نمی‌باشد.
  • دانشجویان متقاضی خوابگاه بایستی قبل از درخواست جابجایی نسبت به تسویه حساب اجاره بهاء ترم های گذشته  در مقاطع  تحصیلی فعلی و قبلی اقدام نموده و بدهی نداشته باشند.
  • دانشجویان متقاضی خوابگاه  فقط یک بار  در سال  (زمان جابجایی) حق جابجایی دارند.


تذکر مهم: دانشجویان محترم پس از واریز اجاره بهاء اتاق، امکان جابجایی به هیچ عنوان به دلیل  ثبت هزینه در سیستم  واحد تسویه حساب  نخواهند داشت. (جابجایی و واریز اجاره بهاء هم زمان با هم میسر خواهد بود)

2 تیر 1397 / تعداد نمایش : 674