متن کامل خبر


 
اطلاعیه شماره 5 , 6 خوابگاه متاهلی ويژه دانشجويان ورودي سال 92

خلاصه خبر:

اطلاعیه شماره 5

از اسامي قید شده در فایل پیوست دعوت مي‌‌شود به منظور تکمیل مرحله دوم درخواست خوابگاه متأهلی از تاریخ 23/3/94 لغایت 3/4/94 به اداره خوابگاه‌ها، امور متأهلین  مراجعه فرمایند. بديهي است، عدم مراجعه تا تاريخ ذكر شده به منزله انصراف از درخواست خوابگاه متأهلی تلقی خواهد شد. ضمناً با دانشجوياني كه اسامي آنان در اطلاعیه‌های گذشته اعلام شده و انصرف موقت از سكونت داده‌اند، در صورت مراجعه همکاری خواهد شد.

 

اطلاعیه شماره 6

از اسامي قید شده در فایل پیوست دعوت مي‌‌شود به منظور تکمیل مرحله دوم درخواست خوابگاه متأهلی از تاریخ 6/4/94 لغایت 24/4/94 به اداره خوابگاه‌ها، امور متأهلین  مراجعه فرمایند. بديهي است، عدم مراجعه تا تاريخ ذكر شده به منزله انصراف از درخواست خوابگاه متأهلی تلقی خواهد شد. ضمناً با دانشجوياني كه اسامي آنان در اطلاعیه‌های گذشته اعلام شده و انصرف موقت از سكونت داده‌اند، در صورت مراجعه همکاری خواهد شد.

29 مهر 1394 / تعداد نمایش : 2436