متن کامل خبر


 
خدمات تغذیه و خوابگاه برای دانشجویان ترم 5 ارشد و 9 دکتری مشابه ترم‌های مجاز محاسبه خواهد شد

خلاصه خبر: ارائه خدمات تغذیه و خوابگاه به دانشجویان (با توجه به ظرفیت خوابگاه‌ها) در نیمسال‌های تحصیلی 5 و 9 مشابه سایر دانشجویان بوده و تنها در صورتیکه دانشگاه دانشجویی را در سنوات غیرمجاز تشخیص دهد، موضوع تعرفه‌های سنوات اعمال خواهد شد.

با عنایت به محوریت آموزش و پرورش در نظام آموزش عالی کشور و مبنا بودن تصمیم‌گیری‌های مختلف بر اساس اولویت‌های آموزشی و نیز با توجه به بخشنامه‌های شماره 2/132159 مورخ 95/6/23 و شماره 2/143617 مورخ 95/7/6 معاونت محترم آموزشی وزارت در مورد چگونگی بررسی سنوات مجاز (نیمسال‌های تحصیلی 5 و 9) و نیز پیرو مصوبه مورخ 95/4/18 هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان به استحضار می‌رساند ارائه خدمات تغذیه و خوابگاه به دانشجویان (با توجه به ظرفیت خوابگاه‌ها) در نیمسال‌های تحصیلی 5 و 9 مشابه سایر دانشجویان بوده و تنها در صورتیکه دانشگاه دانشجویی را در سنوات غیرمجاز تشخیص دهد، موضوع تعرفه‌های سنوات اعمال خواهد شد.

14 مهر 1395 / تعداد نمایش : 2877