متن کامل خبر


 
رفع منع ثبت‌نام منوط به پرداخت اجاره‌بهای ترم‌ها 3941، 3942 و 3943 می‌باشد

خلاصه خبر: با توجه به اینکه پرداخت اجاره‌بهای ترم مهر در سیستم گلستان از تاریخ 1395/06/06 امکان‌پذیر می‌باشد، از دانشجویان محترم ورودی 94 ساکن خوابگاه استیجاری خواهشمندیم هنگام پرداخت بدهی خوابگاهی نهایت دقت را بعمل آورند.

با توجه به اینکه پرداخت اجاره‌بهای ترم مهر در سیستم گلستان از تاریخ 1395/06/06 امکان‌پذیر می‌باشد، از دانشجویان محترم ورودی 94 ساکن خوابگاه استیجاری خواهشمندیم هنگام پرداخت بدهی خوابگاهی در "پردازش 19050 - پرداختهای الكترونيكی بابت خوابگاهی" به عدد ثبت شده در فیلد "ترم پرداخت" دقت کافی نمایند و توجه داشته باشند که برای رفع منع ثبت‌نام پرداخت اجاره‌بهای ترم‌های 3941, 3942 و 3943 کافی است و در صورتی که بجای ترم‌های مذکور اشتباها اقدام به پرداخت ترم مهر نمایند، منع ثبت نام ایشان در گلستان برطرف نخواهد شد.

7 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1868