متن کامل خبر


 
اطلاعیه مدیریت دانشجویی در خصوص تعیین رابط اموال خوابگاه بناری‌

خلاصه خبر: دانشجویان محترم می‌بایست درخواست کتبی خود را حداکثر تا ساعت اداری تاریخ ۹۸/۱۱/۰۵ تحویل نمایند.

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم خوابگاه بناری می‌رساند، اداره امور عمومی برای تکمیل رابط‌های خوابگاهی نیاز به یک نفر دانشجو به عنوان رابط اموال خوابگاه ذکر شده دارد. لطفا درخواست کتبی خود را حداکثر تا ساعت اداری تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ به آقای پناهی در طبقه اول ساختمان خوارزمی، اتاق ۱۰۶ تحویل داده تا پس از بررسی اقدام لازم بعمل آید.

شرایط دانشجویان:

کارشناسی ارشد: ورودی ۱۳۹۷-۱۳۹۸

دکتری: ورودی ۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸

29 دی 1398 / تعداد نمایش : 125