فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری دکتری 8
فرم انتخاب طرح پژوهشی برتر مشترک 17
فرم پيشهاد/ايده SBDC مشترک 13
فرم طرح جامع SBDC مشترک 12
فرم پيشرفت پروژه SBDC مشترک 2
فرم پيشنهاد پروژه به مركز صنايع نوين ( فرم شماره 1) مشترک 5
فرم پيشنهاد پروژه به مركز صنايع نوين ( فرم شماره 2) مشترک 3
فرم پرداخت به اعضاي تيم پژوهشي مشترک 7
فرم مربوط به تکمیل اطلاعات مشترک 9
فرم ارائه پیشنهاد مشترک 37
نمونه قرارداد مشترک 14
فرم ارائه پیشنهاد مشترک 20
آئین‌نامه اجرایی مشترک 16
فرم داوري ايده پردازي دانشجويي در دانشگاه مشترک 5
فراخوان ايده پردازي دانشجويي در سال 1390 مشترک 0
فرم نمونه قرارداد داخلي بين دانشگاه و اعضاي هيات علمي هیات علمی 9