جدیدترین اخبار
رتبه ششم تیم بسکتبال دانشجویان دختر دانشگاه در مسابقات دانشگاه‌های منطقه یک کشور
مسابقات بسکتبال سه نفره دانشجویان دختر دانشگاه‌های منطقه یک کشور به ميزبانی دانشگاه خواجه نصير برگزار شد. 21آبان1398
رتبه چهارم تیم بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه در مسابقات دانشگاه‌های منطقه یک کشور
مسابقات بسکتبال سه نفره دانشجویان پسر دانشگاه‌های منطقه یک کشور به ميزبانی دانشگاه شهيد بهشتی برگزار شد. 21آبان1398
برنامه هفته اول یازدهمین دوره لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه (جام تربیت مدرس)
این مسابقات به طور رسمی از ۲۷ آبان در سالن ورزشی شماره يك دانشگاه آغاز می‌شود. 21آبان1398
قرعه کشی يازدهمين دوره لیگ فوتسال كاركنان دانشگاه (جام تربيت مدرس)
قرعه کشی يازدهمين دوره لیگ فوتسال كاركنان دانشگاه (جام تربيت مدرس) در گراميداشت هفته تربيت بدنی و ورزش انجام شد. 21آبان1398
آغاز به کار مجدد سالن ورزشی شماره یک دانشگاه
سالن مذکور از روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه مجدداً دایر شده است. 21آبان1398
گروه‌ بندی و برنامه هفته اول پانزدهمین دوره لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه (جام دانشجو)
این مسابقات به طور رسمی از ۳۰ آبان ماه در دو سالن آغاز می‌شود. 19آبان1398