زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهدیه طهماسبی ریاضی کاربردی استادیار ریاضی کاربردی مدلسازی تعینی و تصادفی، زیست ریاضی، ریاضیات مالی آنالیز عددی، کنترل بهینه، بهینه سازی، محاسبات ماتریسی، پردازش تصویر
یوسف جمالی فیزیک مهندسی با تخصص زیست ریاضی استادیار ریاضی کاربردی مدلسازی تعینی و تصادفی، زیست ریاضی، ریاضیات مالی آنالیز عددی، کنترل بهینه، بهینه سازی، محاسبات ماتریسی، پردازش تصویر
محمدرضا اصلاحچی ریاضی کاربردی دانشیار ریاضی کاربردی بهینه سازی، کنترل بهینه، پردازش تصویر آنالیز عددی، ماتریسی
علاءالدین ملک ریاضی کاربردی دانشیار ریاضی کاربردی کنترل بهینه آنالیز عددی، بهینه سازی
سیدمحمد حسینی ریاضی کاربردی استاد ریاضی کاربردی بهینه سازی، کنترل بهینه، پردازش تصویر آنالیز عددی، ماتریسی